Relaties, ouders en sexualiteit.

Groeien naar Liefdevolle Relaties.
Ik zie relaties als een spiegel. Datgene wat we meenemen in onze rugzak uit het verleden dient alleen je eigen leren en groei naar bewustzijn. De ander dient als spiegel en kan nooit voor jou vullen en invullen wat door de ouders niet vervuld is. Wanneer je gelijk wilt hebben en wijst naar de ander, neem je niet je eigen verantwoordelijkheid voor wat er op dat moment in jezelf is, aan gevoelens, gedachten en onvervulde behoeften. Ik kan de andere persoon zien als iemand die mijn leegte vult of daar waar ik het niet kan. De manier hoe ik met de ander om ga, is de krachtigste reflectie van de meest fundamentele relatie van alles en dat is de relatie met mijzelf. Wanneer ik geloof dat ik betrokken ben in een moeilijke en stressvolle relatie met wie dan ook of wanneer ik mij het slachtoffer voel van de omstandigheid dan heb ik de neiging iemand of iets buiten mijzelf te beschuldigen van de oorzaak van mijn niet comfortabel zijn.

Om naar een volwassen relatie toe te groeien met jezelf en de ander vraagt dat van ieder mens de bereidheid om uit de dualiteit van goed en fout te stappen, of aanval, verdediging, de keuze te maken deze machtstrijd te stoppen. De éénheid van Liefde te ervaren, zodat gedoe niet meer onze leidraad is maar Liefde en welbevinden en zo als van zelf het positieve voeden, in plaats van adrenaline en andere stress hormonen.

We worden niet tegen gehouden door de liefde die we vroeger niet kregen maar door de liefde die we zelf, in het moment, niet uitbreiden.


Stel dat ik authentiek een appeltje ben, zo ben ik geboren maar door de omstandigheid waarin ik ben opgegroeid heb ik dat appeltje omhult en ben ik een peertje geworden. Dat peertje laat ik zien, daar voel ik me veilig bij, mijn partner doet dat ook, hij was een banaan heeft dat omhult en laat een abrikoos zien. Zo verhouden wij ons tot onszelf en elkaar tot iets wat we niet zijn en spelen dit spel, omdat er dan alleen communicatie is tussen twee projecties, twee condities, twee patronen of een overeenkomst om elkaars ego te strelen. En zijn we inmiddels vergeten wie we zelf zijn, begrijpen onszelf niet en projecteren dan in onze partner dat hij/zij ons niet begrijpt. Omdat datgene wat we buiten ons projecteren, daar relateren we mee, los van ons zelf.

Relatie therapie is een ontdekkingsreis, die we samen aangaan. Ik dien als spiegel en klankbord om daar waar patronen niet werken dit helder, kenbaar, zichtbaar en voelbaar te maken. Heldere communicatie is hierin ook een belangrijke sleutel.

Liefdevol ouderschap.
Perfecte ouders bestaan niet, wel ouders die bereid zijn te groeien; zodat daar waar liefde geleefd wordt liefdevolle relaties worden doorgegeven.

Wat o.a. in dit tijdsbeeld nieuw is, is dat onze kinderen datgene spiegelen wat in ons als ouder onbewust is. De toets is hoe kinderen zich voelen en gedragen; en hoe reageer je daarop als ouder? Als ouder laat je zien;"ik ben bereid te leren en het voor te leven zodat ik niets afdwing wat ik niet zelf leef, maar een voorbeeld voor je ben".De ouder is een voorbeeld functie van geleefde wijsheid, stelligheid is geen wijsheid. LEES VERDER...

Seksualiteit.
Als mens zijn we beweging, energie en elektriciteit. Seksualiteit is in die zin het meest beweeglijk wat we als mens met elkaar kunnen uitwisselen. We kunnen nieuw leven scheppen en van onszelf en elkaar genieten. Seksualiteit is een fantastisch mooi speeltje wat we hebben gekregen. Als we kijken hoe we met onze seksualiteit om gaan werkt dit tegelijkertijd als een vergrootglas, hoe we in het leven met ons zelf en de ander omgaan. LEES VERDER...