Relaties, ouders en sexualiteit.

Groeien naar Liefdevolle Relaties.
Ik zie relaties als een spiegel. Datgene wat we meenemen in onze rugzak uit het verleden dient alleen je eigen leren en groei naar bewustzijn. De ander dient als spiegel en kan nooit voor jou vullen en invullen wat door de ouders niet vervuld is. Wanneer je gelijk wilt hebben en wijst naar de ander, neem je niet je eigen verantwoordelijkheid voor wat er op dat moment in jezelf is, aan gevoelens, gedachten en onvervulde behoeften. Ik kan de andere persoon zien als iemand die mijn leegte vult of daar waar ik het niet kan. De manier hoe ik met de ander om ga, is de krachtigste reflectie van de meest fundamentele relatie van alles en dat is de relatie met mijzelf. Wanneer ik geloof dat ik betrokken ben in een moeilijke en stressvolle relatie met wie dan ook of wanneer ik mij het slachtoffer voel van de omstandigheid dan heb ik de neiging iemand of iets buiten mijzelf te beschuldigen van de oorzaak van mijn niet comfortabel zijn. LEES VERDER...

Liefdevol ouderschap.
Perfecte ouders bestaan niet, wel ouders die bereid zijn te groeien; zodat daar waar liefde geleefd wordt liefdevolle relaties worden doorgegeven.

Wat o.a. in dit tijdsbeeld nieuw is, is dat onze kinderen datgene spiegelen wat in ons als ouder onbewust is. De toets is hoe kinderen zich voelen en gedragen; en hoe reageer je daarop als ouder? Als ouder laat je zien;"ik ben bereid te leren en het voor te leven zodat ik niets afdwing wat ik niet zelf leef, maar een voorbeeld voor je ben".De ouder is een voorbeeld functie van geleefde wijsheid, stelligheid is geen wijsheid. LEES VERDER...

Seksualiteit.
Als mens zijn we beweging, energie en elektriciteit. Seksualiteit is in die zin het meest beweeglijk wat we als mens met elkaar kunnen uitwisselen. We kunnen nieuw leven scheppen en van onszelf en elkaar genieten. Seksualiteit is een fantastisch mooi speeltje wat we hebben gekregen. Als we kijken hoe we met onze seksualiteit om gaan werkt dit tegelijkertijd als een vergrootglas, hoe we in het leven met ons zelf en de ander omgaan.

We zijn ook seksuele wezens, we komen voort uit de liefdesdaad van onze ouders. Dat hoeft niet bewust te zijn, het bij elkaar komen van het zaadje en het eitje is liefde. Daar zijn wij uit voortgekomen, onze ouders en hun ouders, enz. Soms kun je je niet voorstellen dat jouw ouders het gedaan hebben! En toch is dat zo, jouw ouders zijn net als jijzelf seksuele wezens. Door dit in zijn volte tot je door te laten dringen, dat die twee mensen zich verenigd hebben waar jij uit voort gekomen bent, is een belangrijke stap naar seksuele erkenning van jezelf en je ouders. Je draagt namelijk hun energieën met je mee; zij waren beiden jouw eerste voorbeeld als liefdes object. Dit te herkennen en erkennen is een belangrijk in jouw heling van je eigen seksualiteit. Hoe jouw ouders zich ook gedragen hebben, iedere afzet tegen je verwekkers keert zich tegen jezelf. Dit ten volle te beseffen maakt de weg vrij om je seksueel te aarden en jezelf seksueel vrij te maken.

Tijdens onze seksuele ontwikkeling kan er nogal wat zijn mis gegaan. Van een manier van kijken, aanraken, houding, door (één of allebei) de ouders, religie tot aan incestueus gedrag. Het luistert heel nauw waar we op zijn afgekeurd,overweldigd of misbruikt. Dit kan tot allerlei vervreemding van onszelf leiden, seksueel afwijkend gedrag wat tot verslaving kan leiden. Niet meer ten volle genieten van onze seksuele potentie brengt ons in ons denken en fantasieën. We kunnen ons moeilijk verbinden met ons lichaam en genitaliën waar de fijne energie van opwinding en prikkelingen zijn te ervaren. Je hart is afgesplitst van je genitaliën en daardoor kan er geen intimiteit ontstaan. Die stroom is ooit afgesneden omdat dat onveilig was. Je kunt dan niet je hart en je seksuele opwinding tegelijkertijd ervaren. Je opent dan of alleen je hart of alleen genitaal.

Er is geen contact met jezelf en de ander, seks kan een goed excuus zijn om geen intimiteit/contact te maken maar alleen te ontladen. Uiteindelijk kan dit leiden naar saaiheid, je kunt een nieuwe liefde nemen meerdere, of geen. In wezen los je niets op, het gaat erom dat je contact maakt met jezelf en je lichaam, van daaruit voelen en contact maken met je hart en je genitaliën. Wanneer dat niet lukt, is er een seksuele blokkade, en meestal is die ontstaan in de seksuele driehoek vader,moeder,kind. Het jongetje sluit zich af voor de stroom hart/genitaliën, het meisje sluit zich af voor de stroom genitaliën/hart