Relaties, ouders en sexualiteit.

Groeien naar Liefdevolle Relaties.

Ik zie relaties als een spiegel. Datgene wat we meenemen in onze rugzak uit het verleden dient alleen je eigen leren en groei naar bewustzijn. De ander dient als spiegel en kan nooit voor jou vullen en invullen wat door de ouders niet vervuld is. Wanneer je gelijk wilt hebben en wijst naar de ander, neem je niet je eigen verantwoordelijkheid voor wat er op dat moment in jezelf is, aan gevoelens, gedachten en onvervulde behoeften. Ik kan de andere persoon zien als iemand die mijn leegte vult of daar waar ik het niet kan. De manier hoe ik met de ander om ga, is de krachtigste reflectie van de meest fundamentele relatie van alles en dat is de relatie met mijzelf. Wanneer ik geloof dat ik betrokken ben in een moeilijke en stressvolle relatie met wie dan ook of wanneer ik mij het slachtoffer voel van de omstandigheid dan heb ik de neiging iemand of iets buiten mijzelf te beschuldigen van de oorzaak van mijn niet comfortabel zijn. LEES VERDER...

Liefdevol ouderschap.
Perfecte ouders bestaan niet, wel ouders die bereid zijn te groeien; zodat daar waar liefde geleefd wordt liefdevolle relaties worden doorgegeven.

Wat o.a. in dit tijdsbeeld nieuw is, is dat onze kinderen datgene spiegelen wat in ons als ouder onbewust is. De toets is hoe kinderen zich voelen en gedragen; en hoe reageer je daarop als ouder? Als ouder laat je zien;"ik ben bereid te leren en het voor te leven zodat ik niets afdwing wat ik niet zelf leef, maar een voorbeeld voor je ben".De ouder is een voorbeeld functie van geleefde wijsheid, stelligheid is geen wijsheid. LEES VERDER...

Seksualiteit.
Als mens zijn we beweging, energie en elektriciteit. Seksualiteit is in die zin het meest beweeglijk wat we als mens met elkaar kunnen uitwisselen. We kunnen nieuw leven scheppen en van onszelf en elkaar genieten. Seksualiteit is een fantastisch mooi speeltje wat we hebben gekregen. Als we kijken hoe we met onze seksualiteit om gaan werkt dit tegelijkertijd als een vergrootglas, hoe we in het leven met ons zelf en de ander omgaan. LEES VERDER...