Waarom Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie.

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je in therapie wilt. Denk bijvoorbeeld aan: geblokkeerde emoties, pijn of spanningen in je lichaam, angsten, paniek, relationele problemen, burn-out, depressieve gevoelens, seksuele problemen, conflicten, werk, verslavingen, ongelukken, etc.

Het genezen van deze trauma's (want dat zijn het eigenlijk) is mogelijk wanneer zowel cliënt als therapeut zich bewust blijven van het levende, voelende en wetende lichaam. Stel je dan voor dat onze organen ons veel meer te vertellen hebben aan onze hersenen dan andersom. Denk aan: vlinders in je buik hebben, bitter of zwartgallig zijn, ergens mee in de maag zitten, er moet mij iets van het hart, hartzeer hebben, iets hartverwarmends ervaren, dat is mij een pak van het hart of schuddebuiken van het lachen.

Schat aan informatie
Het is fijn als we openhartig zijn of iets meemaken wat hartverwarmend is. Op zulke momenten voelen we ons goed en kunnen we gevoelens van liefde ervaren. Dat is de schat aan informatie die de organen aan de hersenen afgeven. Met als resultaat dus, dat ons complexe systeem ervoor zorgt dat organen en brein in een toestand van gelukzalige harmonie kunnen gaan verkeren. Of in die afschuwelijke en oneindige strijd.

Het beste bewijs voor succesvolle therapie

Dat is hoe goed de therapeut zich kan inleven en verplaatsen in de gevoels en denkwereld van zijn of haar cliënt. Zichzelf kan openstellen en luisteren, zodat de cliënt zich gehoord en gewaardeerd voelt. Met als resultaat dat zijn of haar zenuwstelsel, organen en brein zich stap voor stap kunnen gaan ontspannen. Want die wisselwerking is van wezenlijk belang voor het therapeutische proces. En met dit proces wil ik je met veel liefde helpen.

Carla Stolk